# Белгіленуі Атауы
1 РИ 03-07.09
МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Өтінімді қарау және қорларды талдау
2 ДП 02-07.15
МЖ. Аккредиттеу үрдісі
3 ДП 02-07.16  МЖ. Қайталап тексеру және инспекциялық тексеру
4   РИ 03-07.20  Аккредиттеу аттестатының ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар
5   РИ 03-07.12 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
6   РИ 03-07.12-ОПС МЖ. Аккредиттеу үрдісі. СРО орналасқан жері бойынша қарап тексеру 
1 ДП 02-07.21  МЖ. Аккредиттеу субъектілерін аккредиттеу матераилдарын өзектендіру   
1   РИ 03-07.09 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Өтінімдерді қарау және қорларды талдау   
2   ДП 02-07.20 МЖ. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу
3   РИ 03-07.20 Аккредиттеу аттестатының ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар   
4   РИ 03-07.12-ОПС МЖ. Аккредиттеу үрдісі. СРО орналасқан жері бойынша қарап тексеру
5   РИ 03-07.12 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
1   ДП 02-07.16 МЖ. Қайталама аккредиттеу тжәне инспекциялық тексеру
2   РИ 03-07.12-ОПС МЖ. Аккредиттеу үрдісі. СРО орналасқан жері бойынша қарап тексеру
3   РИ 03-07.12 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
4   ДП 02-07.17 МЖ. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу, әрекетін тоқтату, жою, тоқтата тұру, айыру
1   РИ 03-07.09 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Өтінімдерді қарау және қорларды талдау
2   ДП 02-07.20 МЖ. Аккредиттеу аттаестатын қайта ресімдеу
3   РИ 03-07.20
Аккредиттеу аттестатының ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар
4   РИ 03-07.12
МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
5 РИ 03-07.12-ОПС  МЖ. Аккредиттеу үрдісі.  СРО орналасқан жері бойынша қарап тексеру
ДП 02-07.28  МЖ. Аккредиттелген субъектілердің аккредиттеу саласын кеңейту немесе қысқарту
1    РИ 03-07.20  Аккредиттеу аттестатының ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар    
2   РИ 03-07.25 МЖ. Кеден одағы техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестікке аккредиттеу субъектілерінің аккредиттеу материалдарын сараптау   
1   ДП 02-07.07 
МЖ. Аппеляциялар
1   ДП 02-05.27  МЖ. Шағымдарды қарау   
ДП 02-07.17 МЖ. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу, әрекетін тоқтату, жою, тоқтата тұру, айыру     
РИ 03-07.12  МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
РИ 03-07.12-ОПС МЖ. Аккредиттеу үрдісі. СРО орналасқан жері бойынша қарап тексеру


Назар аударыңыз!ҰАО сайтында орналастырылған құжаттар ресми рұқсатсыз тираждалуға және таратылуына тыйым салынады.